Nationella strålsäkerhetsdagarna 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerade den 6-7 november Nationella strålsäkerhetsdagarna på Norra latin i Stockholm. Syftet med konferensen ärr att uppmärksamma aktuella frågor inom strålsäkerhet, samt lyfta fram forskningen på området.

Fokus för årets Nationella strålsäkerhetsdagar var:

  • Kompetensförsörjning i Europa med bäring på avveckling- och slutförvar
  • Svensk strålsäkerhetsforskning – vad behöver vi satsa på för att ytterligare höja strålsäkerheten?
  • Ett 50-tal forskningsseminarier – aktuell forskning inom strålsäkerhet

Första delen av konferensen webbsändes via myndighetens Youtubekanal och kan ses i efterhand.