Program för Nationella strålsäkerhetsdagarna 2019

Första delen av konferensen, kl.9:30-12:00 webbsändes via myndighetens Youtubekanal och kan ses i efterhand.

6 november 2019

08:30 Registrering och kaffe med smörgås
09:30 Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier hälsar välkommen
10:00 Kompetensförsörjning i Europa med bäring på avveckling- och slutförvar – en studie av sex europeiska länder
Medverkande: Sophie Grape, Kärnavfallsrådet och Anneli Hällgren, Strålsäkerhetsmyndigheten
10:30 Kaffe
11:00 Svensk strålsäkerhetsforskning – vad behöver vi satsa på för att ytterligare höja strålsäkerheten? Representanter från industri, akademi, vård och forskningsfinansiär ger sin bild av vilka forskningsbehov de ser framåt
Medverkande: Christian Ekberg, professor Chalmers, Eva Forssell-Aronsson, professor Göteborgs universitet, Lars Hultman, VD Stiftelsen för strategisk forskning, Monika Adsten, områdesansvarig kärnkraft, Energiforsk och Per Seltborg, forskningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
12:00 Lunch
13:30 Forskningsseminarier i tre parallella sessioner inom teman Mätteknik, Reaktorsäkerhet, Strålskydd, och Strukturell integritet. Se Forskningsseminarier 6 november 2019 kl.13:30-17:00
17:00 Mingel (Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder på snacks, möjlighet för eget inköp av dryck finns)

7 november 2019

08:30 Forskningsseminarier i tre parallella sessioner inom teman Reaktorsäkerhet, Strukturell integritet, Säkerhetsanalys, Avveckling och avfall, Strålskydd samt Människa, teknik, organisation. Se Forskningsseminarier 7 november 2019 kl.08:30-12:00
12:00 Lunch