Aktuella remisser

Här listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser för att få in synpunkter och yttranden. 

Remisser av nya föreskrifter

Som en följd av ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom), andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De första formella externa remisserna skickades ut under våren 2017. Remisserna omfattar förslag till nya föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens kommande författningssamling, vägledningstext och konsekvensutredning.

Aktuella remisser av nya föreskrifterSvarsdatum
Remiss: Förslag till nya föreskrifter om laser 6 december 2017

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Aktuella remisser från IAEASvarsdatum
Remiss från IAEA: Platsutvärdering för en kärnteknisk anläggning – DS484 20 november 2017
Remiss från IAEA: Design av bränslehanterings- och bränsleförvaringssystem för kärnkraftverk – DS487 27 november 2017
Remiss från IAEA: Utveckling av beredskapsplan för säkerhetsskydd vid kärntekniska anläggningar – NST056 27 november 2017
Remiss från IAEA: Arrangemang för offentlig kommunikation vid beredskap och beredskapsåtgärder inför och under nukleära och radiologiska nödsituationer – DS475 4 december 2017
Remiss från IAEA: Handbok om design av fysiskt skydd för kärnämnen och kärntekniska anläggningar – NST055 11 december 2017
Remiss från IAEA: Utformning av hjälp- och stödsystem för kärnkraftverk – DS440 18 december 2017