Aktuella remisser

Här listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser och kungörelser för att få in synpunkter och yttranden från remissinstanser och allmänhet. 

Myndighetens remisser och kungörelser

Aktuella remisser och kungörelser Svarsdatum

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Aktuella remisser från IAEA Svarsdatum