Aktuella remisser

Här listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser och kungörelser för att få in synpunkter och yttranden från remissinstanser och allmänhet. 

Myndighetens remisser och kungörelser

Aktuella remisser och kungörelser Svarsdatum
Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall 30 april, 2021

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Aktuella remisser från IAEA Svarsdatum
Remiss från IAEA: Utveckling och tillämpning av nivå-1 probabilistisk säkerhetsanalys för kärnkraftverk (Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants) 26 april, 2021
Remiss från IAEA: Strålsäkerhet vid användning av strålkällor i forskning och undervisning (Radiation Safety in the Use of Sources in Research and Education) 10 maj, 2021
Remiss från IAEA: Revision av SSG-22, Användning av anpassat djupförsvar vid tillämpning av säkerhetskrav för forskningsreaktorer (Revision of SSG-22, Use of a Graded Approach in the Application of the Safety Requirements for Research Reactors) 21 maj, 2021
Remiss från IAEA: Tillämpning av undantag (Application of the Concept of Exemption) 22 juni, 2021
Remiss från IAEA: Tillämpning av friklassning (Application of the Concept of Clearance) 22 juni, 2021