Aktuella remisser

Här listar Strålsäkerhetsmyndigheten aktuella remisser och kungörelser för att få in synpunkter och yttranden från remissinstanser och allmänhet. 

Myndighetens remisser och kungörelser

Aktuella remisser och kungörelser Svarsdatum
Remiss: Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet 29 oktober 2021

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Aktuella remisser från IAEA Svarsdatum
Remiss från IAEA: Arrangemang för beredskap vid en nukleär eller radiologisk nödsituation – DS504 10 november 2021