Förslag till föreskrifter om drift av kärnkraftsreaktorer (SSMFS-D)

Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till tre nya föreskrifter på formell remiss. Föreskriftersförslagen består av tre delar – konstruktion, analys och drift av kärnkraftreaktorer.

Denna del av de föreslagna föreskrifterna handlar om drift av kärnkraftsreaktorer, arbetsbeteckning SSMFS-D.

Förslag till föreskrifter drift av kärnkraftsreaktorer (SSMFS-D) innehåller:

  • Förslag till bestämmelser om att under drift upprätthålla och utvärdera strålsäkerheten.

Yttrande och synpunkter

Eventuella frågor om SSMFS-D besvaras av
Marcus Gustavsson, tel. 08 – 799 41 44