Förslag till föreskrifter om konstruktion av kärnkraftsreaktorer (SSMFS-K)

Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till tre nya föreskrifter på formell remiss. Föreskriftersförslagen består av tre delar – konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftreaktorer.

Denna del av de föreslagna föreskrifterna handlar om konstruktion av kärnkraftsreaktorer, arbetsbeteckning SSMFS-K.

Förslag till föreskrifter om konstruktion av kärnkraftsreaktorer (SSMFS-K) innehåller:

  • bestämmelser om det arbete som behöver göras för att ta fram underlag för tillverkning och byggnation eller installation
  • bestämmelser om förväntade egenskaper hos resultatet av detta arbete, dvs. hur en kärnkraftsreaktor ska konstrueras.
     

I förslaget i SSMFS-K ingår även ett gemensamt ramverk för alla tre föreskrifterna genom bestämmelser om övergripande mål och principer som gäller för såväl konstruktion, värdering och redovisning som drift av kärnkraftsreaktorer.

Yttrande och synpunkter

Eventuella frågor om SSMFS-K besvaras av
Aino Obenius-Mowitz, telefon 08 – 799 40 35