Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Den 29 januari skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall på formell remiss. Föreskriftersförslaget har arbetsbeteckning SSMFS-KÄKA.

Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall innehåller bestämmelser om:

  • planering av och planer för omhändertagande av kärntekniskt avfall samt ledning och styrning av planeringen,
  • indelning av kärntekniskt avfall i identitetsmärkta avfallsposter, härledning av acceptanskriterier och mottagningskontroll, och
  • framtagande av avfallsbeskrivningar och kontroll av tillverkade avfallsposter samt register.

Yttrande och synpunkter

Eventuella frågor om förslaget besvaras av Erica Brewitz, tel. 08-799 42 23.