Förslag till föreskrifter om värdering och redovisning av strålsäkerhet för kärnkraftsreaktorer (SSMFS-A)

Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till tre nya föreskrifter på formell remiss. Föreskriftersförslagen består av tre delar – konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftreaktorer.

Denna del av de föreslagna föreskrifterna handlar om värdering och redovisning av strålsäkerhet för kärnkraftsreaktorer, arbetsbeteckning SSMFS-A.

Förslag till föreskrifter om värdering och redovisning av strålsäkerhet för kärnkraftsreaktorer (SSMFS-A) innehåller:

  • Förslag till bestämmelser om värdering och redovisning för att bekräfta att det finns förutsättningar att upprätthålla strålsäkerheten hos reaktorn

Yttrande och synpunkter

Eventuella frågor om SSMFS-A besvaras av
Ninos Garis  tel. 08 – 799 42 30.