Kungörelse av ansökan om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (SFR)

Svensk Kärnbränslehantering AB (org.nr. 556175-2014) ansöker om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) med mera i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län.

Ansökan avser verksamhet inom fastigheten Forsmark 6:8, Östhammars kommun. Miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna är tillgängliga via länkar längre ner på den här sidan, samt hos aktförvarare Hanna Horneij, Östhammars kommun, 742 21 Östhammar, telefon: 0173-860 00, e-post: kommunstyrelsen@osthammar.se.

Lämna synpunkter

Synpunkter skickas via e-post till myndighetens registratur eller med post till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm, senast den 11 mars 2018. Vänligen ange diarienummer SSM2017-5439 i ämnesraden.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef, tel. 08-799 43 51, Georg Lindgren, utredare, tel. 08-799 41 32 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.