Remiss från IAEA: Kravuppfyllelse för säker transport av radioaktivt material – DS515

(IAEA-referens till ärendet: DS515 (Revision of Safety Guide No. TS-G-1.5), SSM:s referens: SSM2020-5464)

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet ”Kravuppfyllelse för säker transport av radioaktivt material (Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material)– DS515”. Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende beredskap (EPReSC), transportsäkerhet (TRANSSC) och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med det aktuella rådgivande dokumentet är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att stödja berörda myndigheter med att utveckla och underhålla sina program för bedömning av kravuppfyllelse vid transporter av radioaktivt material. 

Kommentarer önskas avseende dokumentets relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, kvalité och tydlighet. IAEA vill även veta om utkastet till text ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd. Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkastet till standarder kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporten DS515 kan laddas ner på IAEA:s webbplats. Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf i DS515 och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 20 november 2020:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Björn Dverstorp
SE-171 16 Stockholm
e-post: bjorn.dverstorp@ssm.se med kopia till nils.sandberg@ssm.se