Remiss från IAEA: Utformning av hjälp- och stödsystem för kärnkraftverk – DS440

IAEA-referens till ärendet: J5.03.1., SSM:s diarienummer: SSM2017-4072.

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på förslaget till säkerhetsstandard "Utformning av hjälp- och stödsystem för kärnkraftverk" (Design of Auxiliary Systems and Supporting Systems for Nuclear Power Plants) – DS440.  

Dokumentet, DS440, har redan granskats av IAEA:s kommitté för kärnkraftssäkerhetsstandarder (NUSSC) och har godkänts av IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS).

Syftet med förslaget är att tillhandahålla vägledning för att uppfylla säkerhetskraven för hjälp- och stödsystem, i "Safety of Nuclear Power Plants: Design" (IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1)).

Synpunkter begärs speciellt avseende dokumentets relevans och användbarhet, omfattning och fullständighet samt kvalité och tydlighet. Dokumentet kommer att genomgå en omfattande editering och språkgranskning av IAEA:s sekretariat efter det att innehåll och omfattning slutligen fastställts.

Dokument DS440 återfinns på IAEA:s webbplats. Där finner du också anvisningar och en blankett för sammanställning av kommentarer (Download Comment Form).

Synpunkter lämnas på engelska via post eller e-post, till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 18 december 2017 och skickas till:

Ervin Liszka
Strålsäkerhetsmyndigheten
SE-171 16 Stockholm
E-post