Remiss från IAEA: Utveckling och tillämpning av nivå-1 probabilistisk säkerhetsanalys för kärnkraftverk (Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants)

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på tre dokument, ” Utveckling och tillämpning av nivå-1 probabilistisk säkerhetsanalys för kärnkraftverk (Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants) -DS523”.

Utkasten till rådgivande dokument (Safety Guides) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för kärnsäkerhet (NUSSC), och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att tillhandahålla rekommendationer i arbetet med att utveckla probabilistiska säkerhetsanalyser (nivå-1) för kärnkraftverk.

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer på utkastet, särskilt avseende dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, kvalité och tydlighet.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS523 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 26 april 2021:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg

SE-171 16 Stockholm

E-post: nils.sandberg@ssm.se