Remiss från IAEA: Värdering av händelser som kan leda till stort eller tidigt utsläpp, och tillämpning av praktisk eliminering vid konstruktion av kärnkraftsreaktorer

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet ” Värdering av händelser som kan leda till stort eller tidigt utsläpp, och tillämpning av praktisk eliminering vid konstruktion av kärnkraftsreaktorer (Assessment of the Safety Approach for Design Extension Conditions and Application of the Practical Elimination Concept in the Design of Nuclear Power Plants) -DS508”.

Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende kärnsäkerhet (NUSSC) och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med det aktuella rådgivande dokumentet är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), ge rekommendationer kring tillämpning av vissa krav i IAEA-standarderna SSR 2/1, Rev.1 och GSR Part 4, Rev. 1 gällande utveckling av en kärnkraftsreaktors djupförsvar genom värdering av händelser och förhållanden som kan resultera i ett stort eller tidigt utsläpp av radioaktiva ämnen.

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer på dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, och kvalité och tydlighet. Man vill även veta om utkasten ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporten kan laddas ner under rubriken DS508 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text. 

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 8 juli 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm
E-post: nils.sandberg@ssm.se