Remiss: Sveriges nationella plan för radioaktivt avfall

Sveriges Nationella Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ska uppdateras för första gången. Strålsäkerhetsmyndigheten ger nu intresserade tillfälle att lämna synpunkter på den nya planen.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att det finns en nationell plan för hantering av allt radioaktivt avfall och att planen följer EU-direktivet 2011/70/Euratom.

Den nationella planen sammanställdes för första gången 2015 och beskriver:

  • vilka typer av radioaktivt avfall som uppstår,
  • hur avfallet ska hanteras, transporteras och slutförvaras,
  • vem som har ansvar för att detta görs på ett strålsäkert sätt.

I planen redovisas även avfallsmängder som produceras idag samt uppskattningar av framtida avfallsmängder.

Yttrande och synpunkter

I arbetet med att uppdatera planen bjuder nu Strålsäkerhetsmyndigheten in företrädare för berörda myndigheter, kommuner, miljöorganisationer, allmänheten och näringslivet till ett webbinarium.

På webbinariet presenteras utkastet till den nationella planen och det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Anmälan till webbinarium

När: 16 december 2020 klockan 09.00-12.00
Anmälan: Skicka din anmälan senast den 9 december till NAP2020@ssm.se

Lämna synpunkter skriftligt

Du kan också lämna synpunkter och ställa frågor skriftligt till NAP2020@ssm.se

Senast den 31 januari 2021 ska dina synpunkter ha skickats in.