Beslut om friklassning av avfall för deponering vid Rödjorna i Skara kommun