Dispens avseende återkommande kontroll av mekaniska anordningar tillhörande Oskarshamn 1