Dispens avseende tid för uppdatering av ledningssystemet för AB Svafo