Dispens från 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ranstad Mineral AB