Dispens från 14 kap. 2 § SSMFS 2014:2 för Oskarshamn 1 och 2