Remissvar – Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter