SSM:s remissvar på betänkandet Några Frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26)