Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar på delbetänkande av översiktsplaneutredningen (SOU 2018:46)