Tillstånd för Stockholms Stadsteater AB att använda laser och stark laserpekare samt dispens