Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning angående klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall