Återrapportering av uppdrag att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till Riksgäldskontoret