Beslut om dispens för SAR för OKG:s kategori 3- anläggningar