Dispens avseende arkivering av mjölkprov och provtagning av mjölk – AB Svafo (Svafo), Cyclife Sweden AB (Cyclife) och Studsvik Nuclear AB (SNAB)