Dispens avseende krav på återkommande kontroll av förstärkningskonstruktion – Ringhals AB