Dispens för verksamhet med elektronaccelerator monterad i kabinett och med en maximal energi lägre än 1 MeV – Sherwin-Williams