Dispens från viss rapportering och upphävande av villkor – Ranstad Industricentrum AB