Dispens med anledning av nya och ändrade föreskrifter för Oskarshamn 2