Förändringar i omgivningskontrollprogram – Ringhals AB (RAB)