Stöd till Milkas för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall under 2019