Tillfällig dispens från krav på filter i ventilationsvägar – SKB