Upplysningar enligt artikel 37 i Euratomfördraget avseende nedmontering av Barsebäck 1 och 2