Upplysningar enligt artikel 37 i Euratomfördraget avseende nedmontering av kärnreaktorn Ågesta