Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende arbetsplatsens utformning