Yttrande över betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen