Organisation

Generaldirektören är myndighetschef och leder arbetet vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheten är uppdelad i fem avdelningar och ett sekretariat:

  • Avdelningen för kärnkraftssäkerhet
  • Avdelningen för radioaktiva ämnen
  • Avdelningen för strålskydd
  • Utvecklingsavdelningen
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • Internationella sekretariatet

Myndigheten har ett antal råd, nämnder och delegationer till stöd i arbetet.