Organisation

Generaldirektören är myndighetschef och leder arbetet vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har ett insynsråd som utövar insyn i verksamheten och ger myndighetschefen råd.

Myndigheten är uppdelad i fem avdelningar och ett sekretariat:

  • Avdelningen för kärnkraftssäkerhet
  • Avdelningen för radioaktiva ämnen
  • Avdelningen för strålskydd
  • Utvecklingsavdelningen
  • Avdelningen för verksamhetsstöd
  • Internationella sekretariatet