Ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid Strålsäkerhetsmyndigheten består av generaldirektör och myndighetens avdelningschefer.

  Mats Persson,
Generaldirektör
  Fredrik Hassel,
Ställföreträdande GD
  Michael Knochenhauer,
Avdelningen för kärnkraftssäkerhet
  Johan Anderberg,
Avdelningen för radioaktiva ämnen
  Johan Friberg,
Avdelningen för strålskydd
  Anneli Hällgren,
Utvecklingsavdelningen
  Erik Henriksson
Avdelningen för verksamhetsstöd
  Britt-Inger Wede,
Sekreterare i ledningsgruppen