Avfallsnämnden

Inom Strål­säkerhets­myndigheten finns en nämnd för frågor om radio­aktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden ger myndigheten råd i frågor som rör avfalls­hantering, regler och före­skrifter samt ger råd inför större beslut och yttranden.

Nämnden utses av generaldirektören och består av en ordförande och sju ledamöter. Sammanträden hålls minst tre gånger per år varav det första hölls den 3 juni 2009.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Johan Anderberg
Chef för avdelningen för radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Annika Israelsson
Ordförande, Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Uppsala län
Björn Hasselgren
Regional direktör, Trafikverket
Jessica Christiansen
Rådgivare,  Avfall Sverige
Per Strand
Direktör, Strålevernet, Norge
Rikard Jansson
Avdelningschef, Naturvårdsverket
Risto Paltemaa
Direktör, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finland
Tobias Berglin
Projektledare, Sveriges geologiska undersökning