Avfallsnämnden

Inom Strål­säkerhets­myndigheten finns en nämnd för frågor om radio­aktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden ger myndigheten råd i frågor som rör avfalls­hantering, regler och före­skrifter samt ger råd inför större beslut och yttranden.

Nämnden utses av generaldirektören och består av en ordförande och sju ledamöter. Sammanträden hålls minst tre gånger per år varav det första hölls den 3 juni 2009.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Johan Anderberg
Chef för avdelningen för radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Björn Hasselgren
Regional direktör, Trafikverket
Gunnar Buckau
Expert, Tyskland
Ida Agering
Länsjurist, Länsstyrelsen i Uppsala län
Johan Fagerqvist
Rådgivare, Deponi- och avfallsanläggningar, Avfall Sverige
Jussi Heinonen
Direktör, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finland
Per Strand
Direktör, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Norge
Rikard Jansson
Avdelningschef, Naturvårdsverket