Reaktorsäkerhetsnämnden

Inom Strål­säkerhets­myndig­heten finns en nämnd för frågor om reaktor­säkerhet.

Nämndens uppgift är att stödja myndig­heten med råd och synpunkter inför myndig­hetens beslut, samt att ge råd i ärenden som berör kärnkrafts­säkerhet.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Michael Knochenhauer
Chef för avdelningen för kärnkraftssäkerhet, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Gustaf Löwenhielm
Tekn.dr
Kim Wallin
Teknologie doktor, Statens tekniska forskningscentral (VTT), Finland
Lennart Carlsson
GD-rådgivare, Strålsäkerhetsmyndigheten
Lynn Hubbard
Ph.D. strålningsfysik
Petteri Tiippana
Generaldirektör, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finland