Vetenskapligt råd för UV-frågor

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter.

Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strål­säkerhets­myndig­heten.

I rådet ingår vetenskapliga experter inom områden som onkologi, dermatologi, psykologi och meteorologi.

Ordförande i rådet är Yvonne Brandberg, professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna. Veronica Höiom är vetenskaplig sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Yvonne Brandberg
Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna
Vetenskaplig sekreterare:
Veronica Höiom
PhD, Karolinska Institutet, Solna
Ledamöter:
Erik Modig
Docent, Handelshögskolan, Stockholm
Jan Lapins
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Johan Hansson
Överläkare, Docent, Karolinska Institutet, Solna
Petter Åkerblom
Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Sandra Andersson
PhD, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)