Vetenskapligt råd för UV-frågor

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter.

Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strål­säkerhets­myndig­heten.

I rådet ingår sex vetenskapliga experter inom områden som onkologi, dermatologi, psykologi och meteorologi.

Ordförande i rådet är Yvonne Brandberg, professor, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Veronica Höiom är vetenskaplig sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Yvonne Brandberg
Professor, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vetenskaplig sekreterare:
Veronica Höiom
Ledamöter:
Bernt Lindelöf
Professor, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Desiree Wiegleb Edström
Lektor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Erik Modig
Docent, Handelshögskolan, Stockholm
Jan Lapins
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Johan Hansson
Docent, Karolinska institutet, Solna
Rune Toftgård
Professor, Karolinska institutet, Solna
Sandra Andersson
PhD, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)