Utvecklingsavdelningen

Avdelningen är en intern stödavdelning och ansvarar för

  • Forskning
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Intern säkerhet.