Remiss från IAEA: Geotekniska aspekter vid lokalisering och design av kärntekniska anläggningar – DS53

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på det rådgivande dokumentet "Geotekniska aspekter vid lokalisering och design av kärntekniska anläggningar (DS 531) (Geotechnical Aspects in Siting and Design of Nuclear Installations (DS531))"”. Synpunkter lämnas senast 8 april 2024.

Utkastet till det rådgivande dokumentet (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats vid ett flertal konsultmöten samt av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende kärnsäkerhet (NUSSC) och radioaktivt avfall (WASSC).

Syftet med det rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att ge råd och rekommendationer gällande värdering av jordbävningssäkerhet för existerande och nya kärntekniska anläggningar.

Lämna synpunkter

IAEA efterfrågar synpunkter på dokumentets relevans och användbarhet, innehåll och omfattning samt kvalité och tydlighet.

Kommentarer avseende språk med mera är välkomna, men dokumentet kommer att genomgå en omfattande språkgranskning av IAEA innan det fastställs.
Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag.

Dokumentet kan laddas ner under rubriken DS531 på IAEA:s webbplats (på engelska).

Draft standards posted for official comment by Member States

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats (via länken ovan). För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Synpunkterna lämnas via e-post eller post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 8 april 2024. Vänligen ange diarienummer SSM2024-133 i ditt remissvar.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Bengt Hedberg
SE-171 16 Stockholm
E-post: bengt.hedberg@ssm.se