Tillståndsprövning och tillsyn

Det är Strålskyddsmyndigheten som prövar frågor om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning.

På dessa sidor beskriver vi kortfattat tillståndsprocessen samt hur vi arbetar med tillsyn för verksamheter med joniserande strålning.