E-utbildningar

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram tre elektroniska utbildningar som vänder sig till dig som kommer i kontakt med radon eller elektromagnetiska fält i din yrkesroll, och till dig som vill lära mer om grundläggande strålningsfysik.

Myndigheten vill med e-utbildningarna öka kompetensen och göra det möjligt även för dem med begränsad budget att ta del av den kunskap som utbildningarna ger. Syftet är också att värna om miljön genom att minska resandet.

Arbetet med att ta fram e-utbildningar är ett led i myndighetens e-förvaltningsarbete.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 93.