E-utbildningar

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram två elektroniska utbildningar som vänder sig till dig som kommer i kontakt med radon eller elektromagnetiska fält i din yrkesroll.

Myndigheten vill med denna satsning värna om miljön och minska på resandet samt göra det möjligt för kommuner med begränsad budget att ta del av den kunskap som utbildningen ger. Arbetet med att ta fram utbildningar för webben är ett led i myndighetens e-förvaltningsarbete.

Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde om du har frågor om myndighetens utbildning, eller vill anmäla dig till någon kurs:
Telefon: 08-799 41 93
E-post till Andrea Wolde