E-utbildning: Radon

Vårt syfte med radonutbildningen är att stötta dig som tjänsteman i dina kontakter med kommuninvånare, näringsidkare och kolleger i frågor om radon och radonsanering.

Utbildningen handlar om grunder, mätning samt åtgärder mot radon och tar bland annat upp grundläggande begrepp, riskbedömningar, mätmetoder, gränsvärden och åtgärder mot radon.

När du har köpt en utbildningslicens (en licens per användare) har du tillgång till utbildningen under en månad.

Utbildningen kostar 2 500 kronor per licens, och då ingår Radonboken Befintliga byggnader av Gustav Åkerblom och Bertil Clavensjö, som e-bok.

Efter genomgången utbildning får du som deltagit ett diplom.

Anmälan till radonutbildningen

Anmäl dig till utbildningen via e-post.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 93.