E-utbildning: Elektromagnetiska fält (EMF)

Vårt syfte med utbildningen är att stötta dig som tjänsteman i dina kontakter med kommuninvånare, näringsidkare och kolleger i frågor om elektromagnetiska fält.

Utbildningen handlar om elektromagnetiska fält och hälsorisker och tar bland annat upp grundläggande begrepp, riskbedömningar och försiktighetsstrategier samt gränsvärden.

När du har köpt en utbildningslicens (en licens per användare) har du tillgång till utbildningen under en månad.

Utbildningen kostar 1 500 kronor (exkl. moms) per licens.

Efter genomgången utbildning får du som deltagit ett diplom.

Anmälan till EMF-utbildningen

Anmäla dig till utbildning via e-post.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 93.