Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet

Kursen "Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet" erbjuder dig tillfället att fördjupa dina kunskaper om gällande lagar och föreskrifter om strålskydd inom medicinsk verksamhet. Kursen pågår under två dagar.

Målet med kursen är att öka förståelsen för strålskyddslagstiftningen och samspelet mellan rekommendationer, allmänna råd, föreskrifter, lagar, direktiv och förordningar.

Efter genomgången kurs ska du kunna göra en bedömning av i vilken omfattning lag och föreskrifter efterlevs i den egna verksamheten.

Målgruppen för kursen är

  • personer med radiologisk ledningsfunktion
  • strålningsfysikalisk ledningsfunktion
  • strålskyddsexperter
  • kvalitetssamordnare, samt
  • chefer på olika nivåer som har personal sysselsatt i verksamhet med joniserande strålning.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande och diskussioner i små grupper där erfarenhet från olika verksamheter och sjukhus bidrar till ökad förståelse. Det är därför viktigt att du har flera års erfarenhet från arbete i din nuvarande roll.

För bästa gruppdynamik och maximal kunskapsåterföring förbehåller sig Strålsäkerhetsmyndigheten att sortera kursdeltagare från olika sjukhus samt olika kompetenser vid respektive kurstillfälle.

Kurstillfällen och avgift

Kursen är för nuvarande inställd på grund av pandemin. Nya tider annonseras ut senare under våren.

Kursavgiften är 10 000 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Anmälan

Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde om du har frågor om eller vill anmäla dig till kursen:
Telefon: 08-799 41 93
E-post till Andrea Wolde