Webbutbildning: Tillsynsvägledning avseende radiovågsexponering från basstationer för mobiltelefoni

Operatörernas verksamhet med basstationer är att beteckna som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken men det krävs varken tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller ändå. Det är kommunerna som utövar den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten, med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för tillsynsvägledning för hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Bakgrund till utbildningen

I samband med utrullningen av 5G-näten i Sverige ser Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ett ökat behov av stöd till kommunerna för att de ska kunna besvara frågor och bedriva sin tillsyn på ett effektivt sätt.

Därför kommer myndigheterna tillsammans med Arbets- och miljömedicin genomföra en webbutbildning som riktar sig till kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Utbildningen riktar sig även till miljömedicinare vid landets kliniker eftersom de vägleder kommunerna i hälsorelaterade frågor kopplat till olika typer av exponeringar i boendemiljön.

Anmälan 

Endagsutbildningen är livesänd, kostnadsfri och är öppen för kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer, handläggare vid Länsstyrelserna samt miljömedicinare vid landets kliniker.

När: 16 mars kl 09:15-14:00

För vem: kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt miljömedicinare vid landets kliniker.

Anmälningsformuläret stänger den 12 mars och antalet deltagare är begränsat till 300 personer.

Anmäl dig här till webbutbildningen 16 mars.

Ta del Sammanfattning och dokumentation: Tillsynsvägledning avseende radiovågsexponering från basstationer för mobiltelefoni från tidigare utbildningstillfällen.

Agenda

09:15–09:30 Inledning och presentation av organisatörernas roller
09:30–09:40 Grundbegrepp för radiovågor
09:40–09:50 Biologiska verkningar och gränsvärden för radiovågor
09:50–10:00 Sammanställningar från vetenskapliga rådet, WHO, EU, Bioinitiative etc
10:00–10:10 Paus
10:10-10:40 Radiovågor i vår omgivning och vad vet vi om 5G
10:40–11:00 Riskkommunikation
11:00–12:00 Lunch
12:00-12:30 Elkänslighet
12:30–13:00 Miljöbalken, tillsynsvägledning och juridik
13:00–13:10 Strålskyddslagen
13:10-13:20 Paus
13:20-13:50 Presentation av två aktuella ärenden i kommunerna
13:50-14:00 Avslutning och sammanfattning